SSS*

Klinik Psikolog kimdir?

Psikoloji veya PDR lisans mezunu olup klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi alanlar ile diğer lisans programlarından mezun olup klinik psikoloji alanında hem yüksek lisans hem de doktora derecesini alanlar ‘klinik psikolog’ unvanını kullanabilir.

Klinik Psikolog ne yapar?

Danışanlarına eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini sunar.
Eğitimini almış olmak kaydıyla testler ve envanterler uygular, yorumlar.
Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.

Klinik psikologların bağımsız olarak psikoterapi uygulayabileceği alanlar nelerdir?

Yürürlükteki sağlık mevzuatına göre klinik psikologların psikoterapi yapabilecekleri durumlar şu şekilde sıralanmıştır:

 • İhmal ve terk
 • Kötü muamele
 • Hastalık ve tedavi sonrası dönem
 • Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler
 • İş ve işsizlikle ilgili problemler
 • Sosyal çevreyle ilgili problemler
 • Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler
 • Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
 • Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler (Eş, aile, ebeveyn, akraba problemleri)
 • Psikososyal durumlarla ilgili problemler
 • Cinsel yönelim, davranış ve uyumla ilgili danışma
 • Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler (Bağımlılıklar, teşhis edilmemiş korku verici şikâyetler)
 • Yaşam yönetimi güçlüğü ile ilgili problemler

Birinin Psikolog ya da Klinik Psikolog olup olmadığını nasıl doğrulayabilirim?

Psikolog olduğunu lisans diploması ile, Klinik Psikolog olduğunu yüksek lisans diploması ile doğrulayabilirsiniz.

Hangi yönelimi kullanıyorsunuz?

Kendimi psikodinamik ve varoluşçu ekollere yakın hissetmekle birlikte yüksek lisansta şema terapi ekolünün eğitimini aldım. Şu anda bu ekolün çoğu unsurunu kullanmakla beraber katı bir şema terapi uygulamaktansa eklektik bir yaklaşımı tercih ediyorum. Kariyerimi varoluşçu ekol üzerinden sürdürmeyi planlıyorum ve Ekim 2021’den beri Temel Varoluşçu Analiz Eğitimimi almaktayım.

Varoluşçu ekol nasıl çalışmaktadır?

Varoluşçu ekol, deneyimlerinize ve sizin bunları nasıl anlamlandırdığınıza odaklanmaktadır. Bunun amacı, hayatınızın tıkanmış veya sıkıntı yaratan unsurlarına yakından bakmaktır. Varoluşçu terapi, kendinizi ve yaşam koşullarınızı netleştirmeyi; zorlandığınız yaşam krizleri ve ilişkileri anlama konusunda yardımcı olmayı hedefler, sorunsuz veya çatışmasız bir hayattan ziyade, hayatın getirdiklerini anlamaya çalışır ve dönüştürmeye zemin hazırlar.

Süpervizyon alıyor musunuz?

Evet, zaman zaman alanında uzman psikoterapistlerden süpervizyon alıyorum.

Terapi sürecinin online yürütülmesi hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Fiziksel terapi seanslarını online yapmaya başlamam pandemi ile birlikte oldu. Öncesinde online terapi hakkında bazı kaygılarımın olduğunu söyleyebilirim. Ki ilk bir ayda zorlandığımı da ifade etmeliyim. Ancak süreç ilerledikçe online terapinin fiziksel bir odada gerçekleşen terapiye kıyasla belirgin bir farkı olmadığını gördüm. Şu anda da bir ofise bağlı çalışmadığım için seanslarımı online olarak sürdürüyorum. Bir sonraki bölümde online terapi hakkında daha detaylı bilgi bulacaksınız.

*Bu bölümün bir kısmı Türk Psikologlar Derneğinin web sayfasından derlenmiştir.