Ben Klinik Psikolog Arda Çağlayaner.
Bu sayfada hakkımda detaylı bilgi edinebilecek ve bazı sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

Kimim?

2016 Yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Onur Derecesiyle mezun oldum.

2019 Yılında T.C.S.B. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 9 ay süreyle staj yaptım.

Yüksek lisansta Diyalektik Davranışçı Terapi dersi kapsamında Marsha Linehan’ın yazdığı Borderline Kişilik Bozukluğunun Bilişsel – Davranışçı Terapisi kitabında “Davranış Örüntüleri: Borderline Hastaların Tedavisinde Diyalektik İkilemler” bölümünün çevirisini gerçekleştirdim.

2019 – 2021 yıllarında Maya Vakfındaki gönüllülüğüm süresince eğitim ve psikolojik destekle travmayı yenmeyi hedefleyen çalışmalarda profesyonellere destek verdim.

Yüksek lisans sürecimde eklektik çalışmaya daha uygun olan Şema Terapi yaklaşımını tercih ettim.

Reddedilme Duyarlılığı üzerine yazdığım tezle 2020 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladım ve Klinik Psikolog unvanını kazandım.

2021 Yılında yüksek lisans tez danışmanım Işıl Çoklar Okutkan ile birlikte “Reddedilme duyarlılığı ile yalnızlık arasındaki ilişki: Kırılgan narsisizm, büyüklenmeci narsisizm ve benlik saygısının aracı rolü” başlıklı makalemi Klinik Psikoloji Dergisinde yayınladım.

Temmuz 2021’den Nisan 2022’ye dek Maya Vakfında Proje Sorumlusu olarak çalıştığım sürede GÖNYE: Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesinde “Gönüllü Yönetişimi Rehberi”nin yayına hazır hâle getirilmesinde, “Hassas Gruplarla Çalışan Gönüllüler için El Rehberi”nin ise yazımında aktif görev aldım.

2021 – 2023 yıllarında Varoluşçu Akademi bünyesinde Temel Varoluşçu Analiz Eğitimini tamamladım (Final Projesi devam etmektedir).

Katıldığım Etkinlik ve Sertifika Programları

 • Varoluşçu Akademi, Temel Varoluşçu Analiz Eğitim, (2 Yıl), (F. Jak İçöz, Berçem Göktürk Duru, Bilâl Akyüz, Beyza Akgün, Elis Şimşon, Ersin Bayramkaya, Büşra Tarçalır Erol, Damla Kâsımoğlu, Dilan Tepret, Şeyma Keçeli), 2021 – 2023
 • Varoluşçu Akademi, Zaman: Kairos ve Kronos Semineri, (F. Jak İçöz, Beyza Akgün, Dilan Tepret, Şeyma Keçeli, Emmy van Deurzen), 2022
 • Hiwell, İntihar ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi, (Mehmet Eskin), 2022
 • T.C. Marmara Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Sertifika Programı (450 Saat), (Halil Ekşi, Ahmet Şirin, Müge Yüksel, Seval Erden Çınar, Ayşin Satan, Nilgün Canel, Müge Akbağ, Durmuş Ümmet, Meral Ağır, Makbule Soyer, Gamze Alçekiç Yaman, Derya Eryiğit), 2022
 • Varoluşçu Akademi, Cinsellik, Cinsel Bozulmalar ve Canlılık Semineri, (F. Jak İçöz, Bilâl Akyüz, Büşra Tarçalır, Devang Vaidya, Ersin Bayramkaya, Selin Baydur), 2022
 • Varoluşçu Akademi, Cinsellik ve Canlılık Semineri, (F. Jak İçöz, Digby Tantam, Sena Dönmez, Beyza Akgün, Ozan Cem Arslan), 2021
 • Ulusal Çocuk Travmatik Stres Ağı (ABD), Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) Sertifika Programı, 2021
 • İstanbul Psikanaliz Derneği, Psikanalizle Tanışma Seminerleri (20 Oturum), (İlker Özyıldırım, Serdar Yolcu, Suzi Mitrani Mizrahi, Harika Yücel Engindeniz, Ayten Dursun Sökücü, Ebru Sorgun Gültekin, Berrin Göksu, Alper Şahin, Behice Boran, Pınar Padar, Funda Akkapulu, Serpil Doğan Barış, Ali Algın Köşkdere, Feramerz Ayadi, Ayşenur Bay Aytekin, Ebru Sorgun Gültekin, Bessi Meshulam, Peykan Gökalp, Ayten Dursun Sökücü, Göver Kazancıoğlu, Nesrin Koçal, Adile Uyar, İlkşen Umman), 2020 – 2021
 • Varoluşçu Akademi, Varoluşçu Psikoterapilere Giriş II Semineri, (F. Jak İçöz), 2020
 • Varoluşçu Akademi, Varoluşçu Psikoterapilere Giriş I Semineri, (F. Jak İçöz), 2020
 • Müşterek Proje, İkincil Travmadan Korunma Atölyesi, (A. Tamer Aker), 2020
 • Müşterek Proje, Önyargı, Ayrımcılık ve Sosyal İçerme Atölyesi, (Kenan Çayır), 2020
 • Müşterek Proje, Empati Temelli Çalışmalar ve Drama Atölyesi, (Nazlı Bulum), 2020
 • Maya Vakfı, Sanat Terapisi Atölyesi, (B. Yasemin Adalı), 2019
 • Psikoterapi Türkiye, Travmayı Anlamak ve Yaklaşım İlkeleri Semineri, (A. Tamer Aker), 2019
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (20 Saat), (Vamık Volkan), 2017
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi (20 Saat), (Nevin Dölek), 2017
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Kişisel Gelişim Programı (3 Oturum), (İdil Işık), 2014

SSS*

Klinik Psikolog kimdir?

Psikoloji veya PDR lisans mezunu olup klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi alanlar ile diğer lisans programlarından mezun olup klinik psikoloji alanında hem yüksek lisans hem de doktora derecesini alanlar ‘klinik psikolog’ unvanını kullanabilir.

Klinik Psikolog ne yapar?

Danışanlarına eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini sunar.
Eğitimini almış olmak kaydıyla testler ve envanterler uygular, yorumlar.
Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.

Klinik psikologların bağımsız olarak psikoterapi uygulayabileceği alanlar nelerdir?

Yürürlükteki sağlık mevzuatına göre klinik psikologların psikoterapi yapabilecekleri durumlar şu şekilde sıralanmıştır:

 • İhmal ve terk
 • Kötü muamele
 • Hastalık ve tedavi sonrası dönem
 • Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler
 • İş ve işsizlikle ilgili problemler
 • Sosyal çevreyle ilgili problemler
 • Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler
 • Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler
 • Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler (Eş, aile, ebeveyn, akraba problemleri)
 • Psikososyal durumlarla ilgili problemler
 • Cinsel yönelim, davranış ve uyumla ilgili danışma
 • Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbî tavsiye için gelen kişiler (Bağımlılıklar, teşhis edilmemiş korku verici şikâyetler)
 • Yaşam yönetimi güçlüğü ile ilgili problemler

Hangi yaklaşımı kullanıyorsunuz?

Seanslarımda psikodinamik yaklaşım, şema terapi ve varoluşçu yaklaşımı eklektik olarak kullanıyorum, ancak en yoğun olarak varoluşçu yaklaşımı kullandığımı söyleyebilirim.

Varoluşçu yaklaşım nasıl çalışmaktadır?

Varoluşçu yaklaşım, deneyimlerinize ve sizin bunları nasıl anlamlandırdığınıza odaklanmaktadır. Bunun amacı, hayatınızın tıkanmış veya sıkıntı yaratan unsurlarına yakından bakmaktır. Varoluşçu terapi, kendinizi ve yaşam koşullarınızı netleştirmeyi; zorlandığınız yaşam krizleri ve ilişkileri anlama konusunda yardımcı olmayı hedefler, sorunsuz veya çatışmasız bir hayattan ziyade, hayatın getirdiklerini anlamaya çalışır ve dönüştürmeye zemin hazırlar.

Süpervizyon alıyor musunuz?

Evet, zaman zaman alanında uzman psikoterapistlerden süpervizyon alıyorum.

Terapi sürecinin online yürütülmesi hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Seanslarımı online yapmaya başlamam pandemi ile birlikte oldu. Öncesinde online terapi hakkında bazı kaygılarımın olduğunu söyleyebilirim. Ki ilk bir ayda zorlandığımı da ifade etmeliyim. Ancak süreç ilerledikçe online terapinin fiziksel bir odada gerçekleşen terapiye kıyasla belirgin bir farkı olmadığını gördüm. Şu anda da bir ofise bağlı çalışmadığım için seanslarımı online olarak sürdürüyorum. Bir sonraki bölümde online terapi hakkında daha detaylı bilgi bulacaksınız.

*Bu bölümün bir kısmı Türk Psikologlar Derneğinin ve Varoluşçu Akademinin web sayfasından derlenmiştir.

Online Terapi Nedir?*

Online terapi her ne kadar pandemi dolayısıyla gündeme gelmiş gibi görünse de çeşitli avantajları nedeniyle yıllardan beri uygulanmakta olan bir terapi çeşididir. Başlıca avantajları; yurtdışından anadilde terapi alabilme, yol masrafları ve zamandan tasarruf, seyahat esnekliği, sokağa çıkmakta sıkıntı yaşayan ya da yerleşim yerlerine uzakta yaşayan bireyler için terapi imkânı sağlamasıdır. Birçok araştırma online terapinin yüz yüze terapiyle aynı verimliliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır, zira terapi sürecinde asıl olan terapist ve danışan arasındaki terapötik ilişkidir.

Online terapi şu başlıklar altında ele alınabilir;

Danışanın Uygunluğu

 • Danışanın klinik ve bilişsel durumu: Danışan etkili bir şekilde katılım sağlayabilir mi? (Bazı bireyler veya tanı grupları online terapi için uygun olmayabilir)
 • Danışanın online terapi için yeterli teknolojik kaynakları var mı?
 • Danışan söz konusu teknolojiyi kullanabilir mi?
 • Danışanın terapi seansı için uygun fiziksel alanı var mı? (Yalnız kalabileceği sessiz bir ortam)

Teknoloji

 • Danışanın video görüşmesi için yeterli bir internet bağlantısı var mı? (Minimum 5, tercihen 10 mbsn’lik stabil bir internet bağlantısı gereklidir)
 • Danışan Skype yazılımını ya da alternatiflerini kullanabiliyor mu?
 • Kullanılan ağ ve bilgisayar / tablet / telefon güvenli mi?
 • Seans öncesinde teknik aksaklıklara karşı gerekli kontrolleri yaptınız mı?

Etik Konular

 • Unutmayın: Online terapide de fiziksel bir terapi odasında geçerli etik ilkelerin hepsi geçerlidir.
 • Terapi sürecine başlanmadan önce danışandan dijital ortamda imzalanan bir onam formu ve acil durumlarda ulaşılabilecek kişi bilgisi alınır.

Seans Ortamı

 • Seansın yapılacağı ortam gizlilik sağlıyor mu?
  (Bulunulan ev ya da ofiste bir başkası varsa odanın kapısı seans süresince kapalı tutulmalıdır, yine de gerekli gizliliğin sağlandığını düşünmüyorsanız beyaz ses cihazı kullanabilirsiniz)
 • Etrafta / arkaplanda dikkat dağıtıcı unsurlar var mı?
 • Kameranız göz teması kurabilecek biçimde ayarlanmış mı?
  (İdeal göz teması için bir bilgisayar kullanın, bilgisayarınız yoksa telefon veya tabletinizi sabit bir yere dayayabilirsiniz)
 • Görüntü ve ses kalitesi yeterli mi?

Eğer bu koşulları sağlayabiliyorsanız online terapi için hazırsınız demektir 😊

*Bu bölümde Türk Psikologlar Derneği web sitesinde yer alan Online Terapi Hakkında Uluslararası Bazı Yönlendirmeler içeriğinden yararlanılmıştır.