Kimim?

2016 Yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Onur Derecesiyle mezun oldum.

2019 Yılında TCSB Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 9 ay süreyle staj yaptım.

2019 – 2021 yıllarında Maya Vakfındaki gönüllülüğüm süresince eğitim ve psikolojik destekle travmayı yenmeyi hedefleyen çalışmalarda organizatörlere destek verdim.

Yüksek lisansta Diyalektik Davranışçı Terapi dersi kapsamında Marsha Linehan’ın yazdığı Borderline Kişilik Bozukluğunun Bilişsel – Davranışçı Terapisi kitabında ‘Davranış Örüntüleri: Borderline Hastaların Tedavisinde Diyalektik İkilemler’ bölümünün çevirisini yaptım.

Yüksek lisans sürecimde eklektik yaklaşıma daha uygun olan Şema Terapi ekolünü tercih ettim.

Reddedilme Duyarlılığı üzerine yazdığım tezle 2020 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladım ve Klinik Psikolog unvanını kazandım.

Temmuz 2021’den beri Maya Vakfında Proje Sorumlusu olarak çalışmaktayım.

Ekim 2021’de Varoluşçu Akademi bünyesinde Temel Varoluşçu Analiz Eğitimine başladım ve 2023 yılında bu eğitimi tamamlamayı planlıyorum.